Pasirinkite kalbą / Wybierz wersję / Choose language
LT PL ENG
www.ltnamai.sejny.pl
ZapiszZapiszZapiszZapisz
FONDAS
znaczek Fondo valdžios

Fondo aukščiausioji valdžia yra Stebėtojų taryba, kurią sudaro Lenkijoje veikiančių lietuviškų organizacijų, LR švietimo ir moklo ministerijos, LR užsienio reikalų ministerijos, LR kultūros ministerijos deleguoti asmenys. Šiuo metu taryboje yra 13 asmenų. Jai vadovauja Jolanta Jonušonytė, punskietė, buvusi LLJS pirmininkė, šiuo metu Punsko Dariaus ir Girėno mokyklos direktoriaus pavaduotoja, socialinė pedagogė.

Stebėtojų taryba nubrėžia svarbiausias Fondo veiklos gaires ir prižiūri valdybos veiklą. Valdyba vadovauja Fondo veiklai ir atstovauja jai “išorėje”. Jos pirmininkė Danutė Valukonytė, seiniškė. Kartu su ja valdyboje dirba dar penki asmenys.

Fondo Revizijos komisija yra Stebėtojų tarybos kontrolės organas. Jos pirmininkas Antanas Keleris, seiniškis. Komisijos užduotis - kontroliuoti ir vertinti fondo veiklą.

KONTAKTAI
ZapiszZapiszZapiszZapisz

Vysk. Antano Baranausko fondas "Lietuvių namai" Seinuose

Wileńska g. 9
16-500 Seinai

tel./fax.: +(48 87) 51 62 908

El. Paštas:
dir@ltnamai.sejny.pl
admin@ltnamai.sejny.pl
kultura@ltnamai.sejny.pl
nakvyne@ltnamai.sejny.pl


Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Copyright © 2011 ltnamai.sejny.pl | Tworzenie stron www
Visos teisės saugomos. Vysk. Antano Baranausko fondas "Lietuvių namai" Seinuose. Rėmėjas: Lenkijos Respublikos vidaus reikalų ir administracijos ministerija