Pasirinkite kalbą / Wybierz wersję / Choose language
LT PL ENG
www.ltnamai.sejny.pl
znaczek Fondo finansai

Fondo turtas ir pajamos yra skirti įstatais apibrėžtai veiklai, suderintai su fondo veiklos nustatyta programa. Dotacijos, dovanos, pašalpos, paveldas ir aprašai yra naudojami minėtiems tikslams, nebent aukotojai būtų nurodę kitą konkretų tikslą, kuriam turi būti skirtos lėšos.

 

 

2015 metų Fondo veiklos rėmėjai: 

 • Lenkijos Respublikos administravimo ir skaitmeninimo ministerija
  parėmė einamąją Fondo veiklą, Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo dienos minėjimo renginį, XIII tarptautinę kapelų šventę – Seinai 2015, „Lietuvių namų“ kolektyvų veiklą ir Žiemos stovyklą.
 • Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija
  parėmė Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo dienos minėjimo renginį , XIII tarptautinę kapelų šventę – Seinai 2015 ir Seinų krašto kolektyvų veiklą.

 

2014 metų Fondo veiklos rėmėjai:

 • Lenkijos Respublikos administravimo ir skaitmeninimo ministerija
  parėmė einamąją Fondo veiklą, Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo dienos minėjimo renginį, XII tarptautinę kapelų šventę – Seinai 2014, „Lietuvių namų“ kolektyvų veiklą ir Žiemos stovyklą.
 • Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija
  parėmė Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo dienos minėjimo renginį , XII-ąją tarptautinę kapelų šventę – Seinai 2014 ir Seinų krašto kolektyvų veiklą.

 

2013 metų Fondo veiklos rėmėjai:

 • Lenkijos Respublikos administravimo ir skaitmeninimo ministerija
  parėmė einamąją Fondo veiklą, Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo dienos minėjimo renginį, XI tarptautinę kapelų šventę – Seinai 2013, „Lietuvių namų“ kolektyvų veiklą ir Žiemos stovyklą.
 • Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija
  parėmė Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo dienos minėjimo renginį , XI-ąją tarptautinę kapelų šventę – Seinai 2013 ir Seinų krašto kolektyvų veiklą.


2012 metų Fondo veiklos rėmėjai:

 • Lenkijos Respublikos administravimo ir skaitmeninimo ministerija
  parėmė einamąją Fondo veiklą, Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo dienos minėjimo renginį, X tarptautinę kapelų šventę – Seinai 2012, „Lietuvių namų“ kolektyvų veiklą, Žiemos stovyklą ir "Žiburio" mokyklos kompiuterinės įrangos išlaidas.
 • Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija
  parėmė Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo dienos minėjimo renginį , X-ąją tarptautinę kapelų šventę – Seinai 2012 ir Seinų krašto kolektyvų veiklą.
 • Europos Sąjunga

                                   

Fondas 2012.09.01 – 2015.06.30 metais įgyvendiną „Į vietas! Gyvenimui pasirengę! Pradedame!” projektą. Projektas iš dalies remiamas Europos Sąjungos Europos socialinio fondo lėšų pagal Žmogiškųjų išteklių valdymo programą.

     

 2011 metų Fondo veiklos rėmėjai:

 • Lenkijos Respublikos vidaus reikalų ir administracijos ministerija
  parėmė einamąją Fondo veiklą, Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo dienos minėjimo renginį, IX tarptautinę kapelų šventę – Seinai 2011, „Lietuvių namų“ kolektyvų veiklą ir „Lietuvių namų“ kolektyvų muzikinio albumo išleidimą.
 • Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija
  parėmė Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo dienos minėjimo renginį , IX-ąją tarptautinę kapelų šventę – Seinai 2011 ir „Lietuvių namų“ kolektyvų muzikinio albumo išleidimą.


2010 metų Fondo veiklos rėmėjai:

 • Lenkijos Respublikos vidaus reikalų ir administracijos ministerija
  parėmė einamąją Fondo veiklą (115404,00 PLN), Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo dienos minėjimo renginį(5000,00 PLN) ir VIII tarptautinę kapelų šventę – Seinai 2010 (4200,00 PLN).
 • Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministeria
  parėmė Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo dienos minėjimo renginį (3000,00 Lt) ir VIII-ąją tarptautinę kapelų šventę – Seinai 2010 (1500,00 Lt).2011 m. projekto „Vaikų, jaunimo ir vyresniosios kartos, gyvenančios abipus sienos, kultūriniai mainai“ įgyvendinamąiš dalies finansavo Europos Sąjungos Europos regioninės plėtros fondas. Projektas vykdomas buvo pagal Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programą, skirtą skatinti tvarų Lietuvos ir Lenkijos pasienio regiono vystymąsi didinant ekonominę, socialinę ir teritorinę sanglaudą. Projekto vertė 53 502,75 EUR.

2006 – 2007 metais Projekto nr 2005/200, „Tradicinių vertybių ir modernaus pasaulio sintezė, kuriant šiuolaikinę, aktyvią pasienio bendruomenę“ įgyvendinamą iš dalies finansavo Europos Sąjunga. Paramos vertė 106 299,09 EUR.

Copyright © 2011 ltnamai.sejny.pl | Tworzenie stron www
Visos teisės saugomos. Vysk. Antano Baranausko fondas "Lietuvių namai" Seinuose
Zrealizowano dzięki dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji