Pasirinkite kalbą / Wybierz wersję / Choose language
LT PL ENG
www.ltnamai.sejny.pl
ZapiszZapiszZapiszZapisz
FONDAS
znaczek Fondas

Lietuvių poeto ir Seinų vyskupo Antano Baranausko asmenybė ir gyvenimas, įkvepia mus naujiems darbams ir nubrėžia kelius į ateitį. Gal būtent todėl ši maža lietuviškoji bendruomenė, gyvenanti Seinuose, Punske, Suvalkuose, taip labai tikėjo, kad patriotizmas ir meilė lietuvių kalbai nėra nuodėmė, greičiau tobulėjimo ir kultūrinės pažangos veiksnys. Todėl Seinuose, kur Antanas Baranauskas dirbo, kūrė ir atgulė amžinojo poilsio, iškilo jam skirtas paminklas, kad visuomet mums primintų šio krašto praeitį, puoštų dabartį ir padėtų pasirinkti ateitį.

Seinai šiandien yra vieta, kurioje dvi tautos susitinka ne tik lankydamos savo karių kapus. Nuolat reikia rūpintis, kad vis daugiau atsirastų išminties, tolerancijos, pasitikėjimo ir suvokimo, kad mums pakeliui, kad turime vieni kitiems ką duoti, kuo būti įdomūs ir artimi. Šia kryptimi eidamas, didysis XIX amžiaus lietuvių poetas buvo pirmasis Vyskupas, iš Seinų katedros sakyklos prabilęs lietuviškai.

Šiandien mums, lietuviams, vėl aktualiai skamba poeto raginimas rasti geriausius sprendimus painaus gyvenimo vingiuose. Todėl 2002 metais buvo įkurtas Vysk. Antano Baranausko fondas “Lietuvių namai” Seinuose.

Vysk. Antano Baranausko fondas “Lietuvių namai” Seinuose rūpinasi lietuvių “Žiburio” mokyklos bei Seinų “Lietuvių namų” išlaikymu, skatina lietuvių švietimo ir kultūros plėtrą. Todėl ieškoma įvairių finansavimo šaltinių, paramos, kad gautų lėšų pakaktų ir švietimo poreikiams, ir lietuvių kultūrai plėtoti, ir kultūros paveldo išsaugojimui bei kitiems šio krašto lietuvių būtiniausiems tikslams įgyvendinti.

Copyright © 2011 ltnamai.sejny.pl | Tworzenie stron www
Visos teisės saugomos. Vysk. Antano Baranausko fondas "Lietuvių namai" Seinuose. Rėmėjas: Lenkijos Respublikos vidaus reikalų ir administracijos ministerija