Pasirinkite kalbą / Wybierz wersję / Choose language
LT PL ENG
www.ltnamai.sejny.pl
znaczek Projektai

 

Projektas LT-PL-2S-136

„Here we live - here we are jointly acting”

["Čia gyvename - čia bendrai veikiame"]

 

Projekto partneriai:

Projektą įgyvendins dvi nevyriausybinės organizacijos:

 - Metelių kaimo bendruomenė "Tarp Dusios ir Metelio"

- Vysk. Antano Baranausko fondas „Lietuvių namai“ Seinuose.

Abi NVO aktyviai veikia savo bendruomenių labui.

 

 

Projekto tikslas yra sumažinti socialinę ir kultūrinę atskirtį ir pagerinti kaimiškų Seinų ir Metelių apylinkių gyventojų gyvenimo kokybę. To bus siekiama per sveiko ir aktyvaus senėjimo skatinimą ir populiarinimą, per tradicinių ir vietos amatų išsaugojimą ir populiarinimą, naujų kultūrinių ir socialinių ryšių kūrimą ne tik tarp kaimiškų vietovių gyventojų, bet ir tarp NVO, kurios aktyviai dirba savo bendruomenių labui.

 

Veiklos

Projekto įgyvendinimo metu iš viso bus įgyvendinta 18 skirtingų veiklų, skirtų mažiau pasiturintiems ir socialinę atskirtį patiriantiems vyresnio amžiaus žmonėms bei jų šeimų nariams iš Metelių ir Seinų apylinkių, tikimasi, jog šiose veiklose dalyvaus daugiau kaip 700 dalyvių. Tarp šių planuotų veiklų net 10 bus bendri renginiai, kuriuose dalyvaus beveik 650 dalyvių iš Lietuvos ir Lenkijos.

Abu paramos gavėjai tiki, jog bendrai apjungus pajėgas, patirtį ir teigiamą vietinių bendruomenių nusiteikimą, bei su ES paramos dėka, galima padaryti daug daugiau ir pasiekti daug didesnį socialinį efektą, kuris turės neįkainojamą pridėtinę vertę abiem bendruomenėms ir jų apylinkėms.

 

Projekto trukmė: 12 mėnesių (nuo 2018.02.01 iki 2019.01.31)

 

Finansavimo šaltiniai:

Projekto biudžetas: 49 981,64 Eurų :

-       Tame Fondo: 20 480,35 Eurų (85 % finansuojama iš ERPF: 17 408,29 Eurų, savas indelis 15%: 3 072,06 Eurų).

 

 

 

 

Keletas akimirkų iš projekto veiklų įgyvendinimo...

 

 

Veikla: Healthy life style activities through sport

   

 

Veikla: Cross-border cultural and artistic activities

   

 

Veikla: Activities aimed at preservation and promotion of traditional and local crafts

   

 

Veikla: Educational activities aiming atimproving living environment

      

 

 

Copyright © 2011 ltnamai.sejny.pl | Tworzenie stron www
Visos teisės saugomos. Vysk. Antano Baranausko fondas "Lietuvių namai" Seinuose. Rėmėjas: Lenkijos Respublikos vidaus reikalų ir administracijos ministerija