Pasirinkite kalbą / Wybierz wersję / Choose language
LT PL ENG
www.ltnamai.sejny.pl
znaczek Projektai
Projektas „Ar mano sėjimo kas dygs ir augs...“


Vysk. Antano Baranausko fondas „Lietuvių namai“ Seinuose 2022 metais įgyvendina prasmingą, turtinga veiklomis bei naudingą Suvalkų trikampio lietuviams projektą.

Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba. Paramos vertė 22400 eurų (sutartis Nr. S/PTU3-1(6.96)/2022).

 

Fondas baigią pirmą veiklos dvidešimtmetį ir ruošiasi sekančiam. Šių metų organizacijos veiklas stygavome dar pandemijos laiku, kuomet ne buvo aišku ar dirbsime su apribojimais, ar pilna krūtimi. Tad ir jubiliejinio renginio ne planavome. Bet norėjome, kad kuo daugiau bendruomenės pajustų, pažintų mūsų organizaciją.

Aplinkybės taip susiklostė, kad šie metai turtingi jubiliejais, minėjimais, sukaktimis per kurias galėjome priartėti prie vietos gyventojų. Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu, 2022-ieji yra Sūduvos metai. Mūsų kraštui ši tema aktuali tuo, kad Seinuose dirbo bei mokėsi buvusioje kunigų seminarijose ne vienas sūduvietis. Keliai į Seinus atvedė ir poetą, vėliau Seinų vyskupą, o dabar ir mūsų organizacijos įkvepėją anykštiškį Antaną Baranauską. Šiais metais sukanka 120-osios jo mirties metinės. Seinai tapo svarbius lietuvių švietimo ir kultūros židiniu. Visą tai turėjo įtaką tam, kad dabar čia vis dar girdisi lietuviškas žodis, yra gyvas lietuviškas švietimas, puoselėjama lietuvių kultūra ir atnašaujamos lietuviškos mišios. Tačiau labai gaila, kad į „lokalias“ vertybes sparčiai besiskverbiantys globalizacijos, emigracijos procesai vis slopiną atmintį apie šiuos nepaprastai svarbius lietuviams įvykius ir žmones, naikina mažas kultūras. Kartu slopinama ir tautinė savimonė bei pilietinis sąmoningumas. O silpstant tautinei savimonei vis sunkiau išsaugoti tapatybę, kultūrą, kalbą. Visą tai aktualu ir mums. A.Baranauskas rašė „Ar mano sėjimo kas dygs ir augs, ar ne - nebe man tatai rūpintis“. Pagal mus, lietuvybės išlaikymo kontekste - negalime nesirūpinti.

Jausdami pareigą tęsti tautinių tradicijų gyvavimą, tinkamai pagerbti, įprasminti ir išsaugoti atminį apie šio krašto šviesuolius, stiprinti visuomenės kultūrinę tapatybę ir pilietiškumą bei telkti ir aktyvinti bendruomenę sukūrėme projektą, kurio pavadinimas toks pat kaip ir šio straipsnio.


Pagrindinis šio projekto tikslas yra lietuvybės išsaugojimas Seinų krašte. Šalutiniai projekto tikslai yra: tęsti tautinių tradicijų gyvastį Seinuose, puoselėti tautiškumą, tinkamai pagerbti, įprasminti ir išsaugoti atminį apie Seinų krašto šviesuolius bei paminėti Sūduvos metus, stiprinti visuomenės kultūrinę tapatybę ir pilietiškumą, telkti ir aktyvinti Seinų krašto bendruomenę, stiprinti bendruomeniškumą bei tautinį tapatumą Seinų krašte, sudaryti sąlygas kultūrinei išraiškai ir tobulėjimui.

 

Projekto veiklos apima kelis segmentus:

Veikla 1. Menas vaikams:

a) Menų studija Seinuose: 4 meno užsiėmimai (dailės, šokio, dainavimo, grojimo),

b) 15 edukacinių užsiėmimų Lenkijos lietuviškų mokyklų mokiniams,

c) 1 susitikimas Seinuose su žymiu, kūrybingu teatro ir kino režisieriumi, poetu, publicistu, dainininku ir rašytoju,

c) 1 dailės konkursas vaikams apie sūduviečių veiklą Seinuose.


Veikla 2. Minėjimai ir sukaktys:

a) 6 renginiai „Lietuvių namuose“ Seinuose: Seinų kapelos ir šokėjų jubiliejinis koncertas, „Subatos vakarėlis“ –  meno kolektyvų iš Lietuvos ir Lenkijos koncertas, Lietuvos valstybingumo kūrėjo Mindaugo karūnavimo dienos minėjimas, Seinų teatro 115-mečio progą renginys (teatrų popietė), A.Baranausko 120-tųjų mirties metinių minėjimas, kalėdinis bendruomenės (įvairių kartų) susitikimas.

b) Seinų krašto lietuvių kolektyvų meninės programos paruošimas ir jos pristatymas nelietuviškai auditorijai Tarptautiniame folkloro festivalyje Ribnike.


Veikla 3. Seminarai: 2 seminarai.


Veikla 4. Viešinimas: 1 trumpametražis filmas.

INFORMACIJA
ZapiszZapiszZapiszZapisz
Copyright © 2011 ltnamai.sejny.pl | Tworzenie stron www
Visos teisės saugomos. Vysk. Antano Baranausko fondas "Lietuvių namai" Seinuose. Rėmėjas: Lenkijos Respublikos vidaus reikalų ir administracijos ministerija