Pasirinkite kalbą / Wybierz wersję / Choose language
LT PL ENG
www.ltnamai.sejny.pl
znaczek Fondo tikslai

Vysk. Antano Baranausko fondas “Lietuvių namai” Seinuose veikia nuo 2002-jų metų vasario mėnesio. Fondo steigėjas yra Lenkijoje veikiančios organizacijos (steigiant fondą teisme joms atstovavo Lietuvių šv. Kazimiero draugija) bei Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas prie LR Vyriausybės. Fondo būstinė yra „Lietuvių namuose Seinuose”.

Fondas siekia Lenkijoje gyvenančiai lietuvių bendruominei teikti visokeriopą pagalbą ir remti jos visuomeninę, kultūrinę ir švietėjišką veiklą.


Fondas savo tikslų siekia:

  • organizuodamas ir remdamas mokslinę veiklą,
  • remdamas leidybinę veiklą,
  • remdamas lietuviškąją meno saviveiklą,
  • saugodamas kultūrinį paveldą,
  • remdamas lietuviškąjį švietima Lenkijoje, teikdamas moksleiviams stipendijas, mokykloms ir lietuvių bendrabučiams daiktinę paramą,
  • remdamas liaudies kūrybą,
  • remdamas Lenkijos lietuvių aktyvumą.
Copyright © 2011 ltnamai.sejny.pl | Tworzenie stron www
Visos teisės saugomos. Vysk. Antano Baranausko fondas "Lietuvių namai" Seinuose
Zrealizowano dzięki dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji