Pasirinkite kalbą / Wybierz wersję / Choose language
LT PL ENG
www.ltnamai.sejny.pl
znaczek Projekty

 

 

 Projekt LT-PL-2S-136

„Here we live - here we are jointly acting”

[PL: „Tu mieszkamy – tu wspólnie działamy“]

 

 

Partnerzy projektu:

Projekt wdrażaja dwie organizacje pozarządowe:

-          Partner Wiodący: Wspólnota wsi Meteliai „Między Dusią i Metelis” (LT),

-          Fundacja im. b-pa Antanasa Baranauskasa „Dom Litewski” w Sejnach (PL),

które aktywnie działają na rzecz lokalnych społeczności.

 

 

Celem projektu jest zapobieganie nierówności społecznej i kulturalnej oraz podniesienie jakości życia mieszkańców wiejskich okolic Sejn i Meteliai. Praca w tym celu będzie polegała na popularyzacji zdrowego i aktywnego starzenia się społeczeństwa, kultywowaniu tradycyjnego rzemiosła regionalnego, nawiązywaniu kontaktów społeczno – kulturalnych nie tylko wśród mieszkańców wsi, ale także między NGO, które aktywnie działają na rzecz lokalnych społeczności.

 


Działania

Podczas trwania projektu będzie zrealizowanych 18 różnych działań projektowych, skierowanych do gorzej sytuowanych, doświadczających nierówności społecznej starszych mieszkańców okolic Sejn i Meteliai oraz ich rodzin. Zakłada się, że udział we wspomnianych działaniach weźmie ponad 700 osób. Aż 10 spośród 18 zaplanowanych działań to wspólne przedsięwzięcia, w których udział weźmie około 650 uczestników z Litwy i Polski.

 

Beneficjenci projektu wierzą, że jednocząc siły, doświadczenie i pozytywne nastawienie społeczności, przy wsparciu UE można zdziałać więcej, osiągnąć większy społeczny wydźwięk oraz generować wartość dodaną dla wiejskich społeczności objętych projektem.

 


Czas trwania projektu: 12 miesięcy (od 01.02.2018 do 31.01.2019)

 


Źródła dofinansowania

Budżet projektu: 49 981,64 Euro :

-       w tym Fundacji: 20 480,35 Euro (dofinansowanie z EFRR 85 %: 17 408,29 Euro, wkład własny 15%: 3 072,06 Euro).

 Kilka  ujęć z realizacji projektu...

 

Działanie: Healthy life style activities through sport

   

 

Działanie: Cross-border cultural and artistic activities

   

 

Działanie: Activities aimed at preservation and promotion of traditional and local crafts

   

 

Działanie: Educational activities aiming atimproving living environment

      

 

Copyright © 2011 ltnamai.sejny.pl | Tworzenie stron www
Visos teisės saugomos. Vysk. Antano Baranausko fondas "Lietuvių namai" Seinuose. Rėmėjas: Lenkijos Respublikos vidaus reikalų ir administracijos ministerija