Pasirinkite kalbą / Wybierz wersję / Choose language
LT PL ENG
www.ltnamai.sejny.pl
znaczek Fundacja

FUNDACJA IM. B-PA ANTANASA BARANAUSKASA „DOM LITEWSKI” W SEJNACH jest jedną z najmłodszych instytucji utworzonych przez Litwinów w Polsce. Swoją działalność rozpoczęła w lutym 2002r. Założycielami Fundacji są litewskie organizację działające w Polsce (inicjator Litewskie Towarzystwo Św. Kazimierza) oraz Departament Mniejszości Narodowych i Wychodźstwa przy Rządzie Republiki Litewskiej. Jej siedziba mieści się w Domu Litewskim w Sejnach.

Fundacja troszczy się o utrzymanie oraz rozwój litewskiej działalności kulturalnej w „Domu Litewskim” w Sejnach. W tym celu poszukuje różnych źródeł dochodów, aby zebrane środki finansowe starczyły nie tylko na administrację obiektu, ale również rozwój litewskiej działalności kulturalnej, oświatowej, ochronę dziedzictwa kulturalnego i na inne, ogólne potrzeby Litwinów z regionu sejneńskiego. Fundacja przyczyniła się do powstania kilku zespołów artystycznych, które do tej pory sukcesywnie działają oraz pielęgnują litewskie tradycje w Sejnach. Przy współpracy z innymi litewskimi organizacjami odbywają się tu koncerty, festiwale, konkursy, konferencje międzynarodowe i inne spotkania kulturalne.

Dużą uwagę Fundacja poświęca najmłodszym mieszkańcom Sejn i okolic, zwłaszcza problemom oświaty. W związku z tym organizowane są tu również zajęcia pozalekcyjne dla dzieci. Po wieloletnich staraniach w 2005 r. wybudowano Zespół Szkół z Litewskim Językiem Nauczania „Žiburys” w Sejnach, który rozpoczął swą działalność od dnia 1 września 2005 r. Organem prowadzącym placówkę jest Fundacja im. bpa Antanasa Baranauskasa „Dom Litewski” (placówka ma statut szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej). W skład Zespołu wchodzą przedszkole oraz szkoła podstawowa i gimnazjum z litewskim językiem nauczania. Od listopada 2007 r. do użytku została oddana nowo wybudowana sala sportowa.

Copyright © 2011 ltnamai.sejny.pl | Tworzenie stron www
Visos teisės saugomos. Vysk. Antano Baranausko fondas "Lietuvių namai" Seinuose. Rėmėjas: Lenkijos Respublikos vidaus reikalų ir administracijos ministerija