Pasirinkite kalbą / Wybierz wersję / Choose language
LT PL ENG
www.ltnamai.sejny.pl
znaczek Atrakcje turystyczne

Sejny, choć są niewielkim miasteczkiem, znajdziemy tu wiele atrakcji turystycznych. Będąc w Sejnach, warto zobaczyć między innymi:


Barokowy kościół Nawiedzenia NMP z gotycką rzeźbą szafkową Matki Boskiej (plac Św. Agaty)

Obiekt o dużej wartości artystycznej, zbudowany z cegły, tynkowany, trójnawowy, w stylu baroku wileńskiego. Posiada dobudowane kaplice: od południa – Serca Jezusowego (1661), od północy – Matki Boskiej (1881). Większość ołtarzy, wyposażenia i malowideł pochodzi z XVIII stulecia. Najcenniejsza jest figura łaskami słynąca – średniowieczna Madonna szafkowa – z pierwszej połowy XV wieku. Zamknięta przedstawia Marię z dzieciątkiem, otwarta zaś Marię z Trójcą Świętą.Klasztor Podominikański (Plac Św. Agaty)

W 1826 r. do pomieszczeń sejneńskiego klasztoru dominikańskiego zostało z Tykocina przeniesione seminarium duchowe. Większa część jego uczniów – Litwini alumni. W 1829 r. spośród 25 kleryków Litwinów było 21, a w r. 1835 z 33 – 31. W seminarium duchowym w Sejnach uczyło się wielu litewskich pisarzy – nielegalnych kolporterów książek, jak np.: V.Kudirka, A.Vienuolis, A.Tatarė, M. Brundza, M.Sidaravičius, Pr.Būčys, J.Totoraitis, M.Gustaitis, A.Paparonis.. Tu również rozkwitało litewskie życie narodowe, organizowane przez P.Kriaučiūnas, A.Radušis, J.Pranaitis. J.Pranaitis zorganizował towarzystwo kleryków litewskich oraz bibliotekę litewską. W 1888r. w Seminarium Duchowym w Sejnach zostało utworzone tajne stowarzyszenie kleryków litewskich pod kierownictwem T.Žilinskasa. To stowarzyszenie rozpowszechniało prasę litewską, dbało o język litewski.
Rosjanie w różny sposób prześladowali Litwinów, robili rewizje, było wielu poszkodowanych. W seminarium utworzono organizację kleryków „penkiukės“ (później zmieniła nazwę na „Šaltinis“). W seminarium tajne lekcje języka litewskiego prowadzili klerycy: Pr. Kuraitis, A.Mulkštys, J.Reitelaitis. Klerycy litewscy utrzymywali związki ze studentami – Litwinami z Moskwy, Warszawy. Tuż przed I wojną światową wicedyrektor seminarium R.Jałbrzykowski rozpoczął polityke polonizacyjną , starał się sprowadzić jak najwięcej kleryków z Mazur. Po I wojnie światowej za pozwoleniem Niemców w seminarium znowu zaczęto wykładać w języku litewskim. W 1919 r. po zajęciu Sejn przez Polaków władze wojskowe aresztowały wykładowców oraz kleryków seminarium i wysłały ich na Litwę.
Obecnie klasztor dominikański jest miejscem wystaw, koncertów, sympozjów oraz mieści filię Muzeum Ziemi Sejneńskiej.Pomnik biskupa i litewskiego poety Antanasa Baranauskasa
(Plac Św. Agaty)


Antanas Baranauskas - ur. 17 stycznia 1835 r. w Anykšciai (Litwa), zmarł 26 listopada 1902 r. w Sejnach. Biskup, poeta, językoznawca, matematyk. W 1897 roku został biskupem sejneńskim. Był pierwszym biskupem, który podczas uroczystej konsekracji w katedrze sejneńskiej do wiernych przemówił w języku litewskim. Antanas Baranauskas zasłynął ze szczególnych zdolności. Jego utwór „Anykščių šilelis“ (Borek oniksztyński), opiewający piękno litewskiej przyrody oraz bolesny los narodu litewskiego, zaliczany jest do klasyki literatury litewskiej. Poeta tworzył i przetłumaczył na jęz. litewski wiele pieśni religijnych, był twórcą gramatyki języka litewskiego. W 1901 r. rozpoczął tłumaczenie Biblii na język Litewski. Staraniem środowiska polskich Litwinów oraz rządu litewskiego 28 listopada 1999 r. odsłonięto w Sejnach, usytuowany obok bazyliki, pomnik biskupa. Autorem jest wybitny rzeźbiarz litewski Gediminas Jokubonis profesor Akademii Sztuk Pięknych w Wilnie.Była drukarna „Šaltinis“ (ul. Zawadzkiego, Sejny)

W 1602r. w Sejnach została otwarta drukarnia dominikanów, w której w 1863r. wydrukowano pierwsze publikacje w języku litewskim w tym regionie. W 1906r. została założona drukarnia “Šaltinis”. Starania litewskiej profesury seminarium sprawiły, że tu wydawano gazety: „Šaltinis“ i jego dodatki, „Vadovas“, „Spindulys“. Jego redaktorami byli: ksiądz K.Prapuolenis, ks.J.Laukaitis, ks.J.Vailokaitis i inni. Przed I wojną światową Sejny stały się ważnym ośrodkiem prasy litewskiej. Tu wydano kilkaset litewskich książek, kalendarzy, broszur i gazet. Ogólny nakład wydawniczy sięgał kilka milionów egzemplarzy. Siedziba drukarni mieściła się przy ówczesnej ulicy Węgierskiej, a dzisiejszej ulicy Zawadzkiego.Biała Synagoga (ul. Piłsudskiego)

Zbudowana w latach 1860-1870, z elementami gotyku i neoklasycyzmu. W czasie II wojny światowej użytkowana była przez Niemców. Po II wojnie światowej została częściowo przebudowana i adaptowana na remizę strażacką, a następnie była eksploatowana jako magazyn. Oryginalny wygląd zewnętrzny przywrócił remont w latach 1978 - 1982. Zachowała się wnęka aron ha-kodesz i cztery bogato profilowane filary, pomiędzy którymi niegdyś stała bima. Obecnie jest używana przez Ośrodek „Pogranicze - sztuk, kultur, narodów", jako miejsce różnego rodzaju wystaw, koncertów czy spektakli.Kościół Matki Boskiej Częstochowskiej (ul. Zawadzkiego)

Wybudowany w 1844 r., niewielki neogotycki kościółek - przed wojną użytkowany przez ewangelików, obecnie katolicki.

Kościółek mieści się przy ul. Zawadzkiego, gdzie kiedyś mieszkali osadnicy niemieccy.Kaplica Św. Agaty

Na przeciw bazyliki mieści się zbudowana w 1789 r. Kaplica Św. Agaty – patronki Sejn, chroniącej przed pożarami. W środku znajduje się obraz św. Agaty z połowy XVIII w., a na dachu stoi figura Św. Agaty wykonana w drewnie lipowym w 1828r.Ratusz miejski (ul. Piłsudskiego)

Murowany ratusz z 1846r. w stylu neoklasycystycznym, jest niewielkim, parterowym, trójczłonowym, budynkiem, wzniesionym na planie wydłużonego czworokąta. Część środkowa nieco szersza i wyższa ma na osi wejścia wystawkę piętrową zwieńczoną trójkątnym tympanonem. Z obu stron przylegają niewielkie skrzydła pierwotnie z podcieniami otwartymi trzema arkadami. Budynek uległ znacznym przebudowom. Całość została utrzymana w formach późno klasycystycznych. Obecnie mieści się w nim siedziba władz miasta.Muzeum Ziemi Sejneńskiej (ul. Piłsudskiego)

Mieści się w zabytkowym budynku – dawnej siedzibie biskupów sejneńskich, tzw. Pałacu Biskupim. Mieszkał i pracował w nim biskup sejneński, autor „Borku oniksztyńskiego” Antanas Baranauskas. W latach 1994 – 1999 działał Konsulat Republiki Litewskiej. Obecnie działa tu Muzeum Ziemi Sejneńskiej. Dysponuje ono sześcioma salami wystawowymi: archeologiczną, dominikanów i biskupów sejneńskich, tradycji wojska polskiego i czynu niepodległościowego, numizmatyczną, sejneńskich szkół, sala wielokulturowości regionu. Muzeum Ziemi Sejneńskiej czynne jest od wtorku do niedzieli w godzinach od 9.00 do 17.00.Ośrodek "Pogranicze - Sztuk, Kultur, Narodów" (ul. Piłsudskiego, Sejny)

Swoją działalność Ośrodek prowadzi w trzech budynkach, którymi są: Dom Pogranicza, Dawna Jesziwa i Biała Synagoga w Sejnach. Praca toczy się w pracowniach takich, jak Centrum Dokumentacji Kultur Pogranicza, Klasa Dziedzictwa Kulturowego, Dziecięca Pracownia Kronik Sejneńskich, Muzeum Sejneńskie, Galerie "Biała Synagoga" i "Papuciarnia", Klub Filmowy, oraz w pracowniach: plastycznej, ceramicznej, tkackiej i muzycznej. Przy Ośrodku działają twórcze zespoły: Teatr Sejneński, Kapela Klezmerska Teatru Sejneńskiego, Teatr Dziecięcy. Systematycznie zbiera się też zespół redakcyjny Almanachu Sejneńskiego.Plaża nad pierwszym jeziorem w Sejnach

Wszystkich zachwycają przygraniczne jeziora tj. np. Gaładuś, Hołny, Sztabinki czy inne akweny o czystych wodach, dobrych łowiskach i kąpieliskach. Latem 2010 r. powstała plaża nad pierwszym jeziorem w Sejnach. Możemy tam znaleźć pomost, plac zabaw dla dzieci, sanitariat, wiatę oraz parking.Rybołówstwo, grzybobranie

Powiat sejneński jest obszarem o niezwykłych walorach przyrodniczych. Leży on w północno-wschodniej części województwa przy granicy z Litwą. Jego główne atuty to rozległe połacie lasów oraz liczne jeziora. Dlatego inspirujące może okazać się uczestnictwo w miodobraniu, grzybobraniu bądź rybołówstwie. Osoby zainteresowane spędzeniem wolnego czasu w ciszy, nad wodą, mogą nabyć w „Domu Litewskim” zezwolenie na amatorski połów ryb, tel. 87 5162908.

Zachęcamy do wycieczki „szlakiem zielonej ruty: Sejny - Radziucie – Burbiszki – Poluńce – Przystawańce – Kompocie – Ogórki – Wojtokiemie – Sejwy – Oszkinie – Puńsk. Niemal cała trasa biegnie przez tereny zamieszkane zwarcie przez Liwinów i pozwala zapoznać się z oryginalną kulturą, budownictwem, sztuką ludową i folklorem tego bliskiego nam narodu.Puńsk – centrum kultury litewskiej w Polsce

Puńsk jest jedną z gmin powiatu sejneńskiego. Około 80% mieszkańców tego miasteczka stanowią Litwini. Miejscami wartymi zobaczenia są: Muzeum Etnograficzne Józefa Vainy, Skansen, Stara Plebania, Neogotycki Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Puńsku. Ponadto niedaleko miejscowości Puńsk, a mianowicie w Oszkiniach znajduje się Osada Jaćwiesko – Pruska.Muzeum Etnograficzne Józefa Vainy (Dom Kultury Litewskiej ul. 11 Marca 17, Puńsk)

Kolekcja pana Józefa Vainy, licząca ponad dwa tysiące eksponatów. Od 1979 roku zajmowała powierzchnię 4 sal w dawnym budynku szkolnym. Dzisiaj jest umieszczona w nowym Domu Kultury Litewskiej przy ul. 11-go Marca. Jeszcze wcześniej wszystko to przechowywano w jego prywatnym domu. Większość przedmiotów pochodzi z początku naszego wieku.

Muzeum Etnograficzne w Puńsku czynne jest w dni robocze od godziny 10.00 do 20.00.

Po szczegóły odsyłamy na zaprzyjaźnioną stronę: www.punsk.com.plSkansen w Puńsku (przy wjeździe do Puńska, od strony Sejn)

Zbudowany w 1986 roku Skansen w Puńsku stanowi pierwszą atrakcję tego miasta. Znajduje się ona po prawej stronie drogi Sejny - Puńsk, tuż przed wjazdem do miejscowości.

Sam skansen jest okazałą zagrodą wiejską z przełomu XIX i XX w. Znajdziemy w nim między innymi dom mieszkalny, oborę, stodołę, spichlerz i studnię z żurawiem. Ciekawym miejscem mającym swoją historię jest w skansenie stodoła a w niej teatr stodolany. Była to forma rozrywki organizowana wśród mieszkańców wsi lub miast. Tradycja ta podtrzymywana do dnia dzisiejszego. Organizowane są tutaj imprezy kulturalne oraz festiwal teatrów stodolanych. W każdym z budynków przedstawionych w skansenie w Puńsku znajdziemy również charakterystyczne dla niego narzędzia pracy lub użytku domowego (eksponaty związane z uprawą roli, dawne rolnicze narzędzia pracy, a więc widły, cepy do młócenia zboża, nosiłki, siekacze, sierpy). Niektóre z eksponatów obrazują rękodzieło ludowe, inne zabytki sztuki ludowej.Neogotycki kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Puńsku

Świątynia została wzniesiona z cegły i kamienia, nie otynkowana, składa się z 3 naw, dwie jej strzeliste wieże. W kościele znajduje się pięć ołtarzy z charakterystyczną litewską ornamentyką. Uwagę zwracają piękne witraże, wiele stuletnich rzeźb świętych, obrazy, organy oraz chorągwie i serwety ozdobione litewskimi haftami.

Z zewnątrz kościół jest ogrodzony kamiennym parkanem, zbudowanym za czasów ks. Simonas Norkevicius-Norkus. Po szczegóły odsyłamy na zaprzyjaźnioną stronę: www.punsk.com.plOsada Jaćwiesko – Pruska w Oszkiniach, koło Puńska.
Zwiedzanie po wcześniejszym uzgodnieniu z właścicielem Piotrem Łukaszewiczem, tel.603 977 637.

Osada Jaćwiesko – Pruska odtwarzająca elementy prastarej historii i cywilizacji naszych przodków, w której przeprowadzane są zajęcia edukacyjno-rekreacyjne połączone z kultywowaniem zwyczajów Bałtów (Jaćwingów i Prusów z XIII w.).

Można tu zwiedzić „Gród pruski drewniany z XIII w.”, „Lauks pruski drewniano – glinianego z XIII w.”, Zamek Bałtów kamienno – ceglano – drewnianego (w trakcie budowy).  Dodatkowe atrakcje: ekspozycja świadectw kultury materialnej Bałtów, prezentacja rzemiosła i obyczajów Prusów, Jaćwingów, budowa klimatu dawnej cywilizacji. Przybliżanie historii przy ognisku i inne atrakcje związane z życiem Bałtów.

Po za przepięknym widokiem okolic Sejn: jezior, lasów i pagórków warto odwiedzić miejsca takie jak:

Dwór Czesława Miłosza w Krasnogrudzie - Międzynarodowe Centrum Dialogu

Jest położony przy granicy polsko-litewskiej, niedaleko od Sejn. Znajduje się tu odrestaurowany dwór i kompleks innych budynków powiązanych tradycją rodzinną z rodem Miłoszów. Do okoła rozciąga się park, a w pobliżu jest jezioro Hołny. Więcej na stronie Ośrodka "Pogranicze - Sztuk, Kultur, Narodów".Sanktuarium Matki Bożej w Studzienicznej

Murowana kapliczka w kształcie ośmiokątnej rotundy położona na niewielkiej wysepce. Wewnątrz kapliczki mieści się cudowny obraz Matki Bożej Studzieniczańskiej, będący XVIII-wieczną kopią obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. Na wysepce znajduje się też studnia, która wg legendy daje „cudowną wodę”, która leczy choroby. Znajdziemy tam również pomnik Jana Pawła II upamiętniający jego pielgrzymkę do Polski w 1999 roku.Klasztor Kamedułów w Wigrach

Wigry są miejscem szczególnym ze względu na to , iż jest to dawna stolica diecezji. Tutaj odpoczywał też papież Jan Paweł II podczas przedostatniej pielgrzymki do Polski. Będąc w Wigrach nie można nie zwiedzić XVIII- wiecznego kościoła i klasztoru kamedułów. Wigry to nie tylko nazwa miejscowości, ale również nazwa jeziora. W sezonie letnim turyści mają możliwość odbycia rejsu trasą papieską.Rejs statkiem TRYTON - po jeziorze Wigry. Statek po którym Ojciec Święty pływał w czasie odpoczynku na Wigrach w maju 1999 r.Muzeum Wigierskiego Parku Narodowego w Starym Folwarku

W muzeum znajduje się stała ekspozycja, która prezentuje historię nadwigierskiego krajobrazu, głębiny jezior, rzeki, torfowiska i ekosystemy lądowe Wigierskiego Parku Narodowego, działalność człowieka oraz historię i dokonania dawnej Stacji Hydrobiologicznej na Wigrach. Muzeum mieści salę laboratoryjną, przeznaczoną do zajęć edukacyjnych oraz salę projekcyjną - miejsce prezentacji filmów, pokazów przezroczy, seminariów i warsztatów.
Część muzeum przeznaczona jest na wystawy okresowe.

Więcej na stronie Muzeum.Ogród bajek „Sowa” w Kaletniku

Kaletnik to duża wieś o cechach miasteczka, należąca do gminy Szypliszki. Do zabytków należą brama i kaplica cmentarna pochodząca z XX stulecia. Znajdziemy tu również troszeczkę magii, albowiem mieści się tu ogród bajek „Sowa”. Ogród został stworzony dla dzieci w różnym wieku i o zróżnicowanych zainteresowaniach. Poza odbyciem spaceru pośród figur postaci bajkowych, możemy uczestniczyć w warsztatach bębniarskich w kamiennym okręgu, bądź przeżyć noc z duchami. Ogród bajek w Kaletniku to także idealne miejsce dla osób poszukujących ciszy i spokoju. Znajdziemy tu ogród medytacji, w którym możemy korzystać z energii prawie 100-letnich dębów, lip oraz brzóz, a także mocy kamiennego kręgu i piramidy.

Więcej na stronie Ogrodu bajek „Sowa”.Wigierska Kolejka Wąskotorowa w Płocicznie

Jedna z największych całorocznych atrakcji turystycznych regionu, powstała po odbudowaniu zabytkowej kolei leśnej. Jej szlak wiedzie przez Wigierski Park Narodowy i Puszczę Augustowską. W najurokliwszych krajobrazowo miejscach urządzone są przystanki widokowe: Binduga, Bartny Dół, Krusznik, Powały. Latem wycieczka po Puszczy odbywa się w odkrytych wagonikach, poza sezonem letnim – w krytych i ogrzewanych.

Więcej na stronie Wigierskiej Kolejki Wąskotorowej w Płocicznie.

KONTAKTAI
ZapiszZapiszZapiszZapisz

Vysk. Antano Baranausko fondas "Lietuvių namai" Seinuose

Wileńska g. 9
16-500 Seinai

tel./fax.: +(48 87) 51 62 908

El. Paštas:
dir@ltnamai.sejny.pl
admin@ltnamai.sejny.pl
kultura@ltnamai.sejny.pl
nakvyne@ltnamai.sejny.pl


Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Copyright © 2011 ltnamai.sejny.pl | Tworzenie stron www
Visos teisės saugomos. Vysk. Antano Baranausko fondas "Lietuvių namai" Seinuose. Rėmėjas: Lenkijos Respublikos vidaus reikalų ir administracijos ministerija