Pasirinkite kalbą / Wybierz wersję / Choose language
LT PL ENG
www.ltnamai.sejny.pl
znaczek Źródła Dochodów Fundacji

Stałymi źródłami dochodów Fundacji są:

 • środki finansowe pochodzące ze zbiórek i imprez publicznych
 • dochody pochodzące z działalności gospodarczej, prowadzonej przez Fundację zgodnie ze Statutem.
 • nieruchomości i ruchomości oraz środki finansowe pochodzące z darowizn i spadków osób fizycznych i prawnych tak z kraju, jak i z zagranicy.


Majątek i dochody Fundacji są przeznaczone na realizację celu statutowego, zgodnie z ustalonym programem działania Fundacji. Dotacje, darowizny, subwencje, spadki i zapisy będą przeznaczone na cele wyżej wymienione, chyba że ofiarodawcy określili konkretny cel, na jaki mają być zużyte.

Fundację można wspomóc wpłacając pieniądze na konto:

Fundacja im. b-pa Antanasa Baranauskasa „Dom Litewski” w Sejnach
Bank Zachodni WBK S.A. 1 Oddział  w Suwałkach, ul. Kościuszki 49, 16-400 Suwałki, Polska
SWIFT kod: WBKPPLPP

IBAN:  PL 13 1090 2776 0000 0001 3161 6261


albo pomóc w inny sposób:
tel./fax.: (+ 48 87) 51-62-908,
e-mail: dir@ltnamai.sejny.pl

Dziękujemy!W 2015 r. zrealizowano dzięki dotacji:

 • Ministra Administracji i Cyfryzacji: Obóz zimowy - Sejny 2015, działalność bieżącą Fundacji, Dzień Państwowy Litwy – dzień koronacji króla Litwy Mendoga, XIII Międzynarodowy Przegląd Kapel Ludowych Sejny 2015, Działalność zespołów artystycznych „Domu Litewskiego”.
 • Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Litewskiej: Dzień Państwowy Litwy – dzień koronacji króla Litwy Mendoga, XIII Międzynarodowy Przegląd Kapel Ludowych - Sejny 2015, Działalnośc zespołów artystycznych "Domu Litewskiego" w Sejnach.

 

W 2014 r. zrealizowano dzięki dotacji:

 • Ministra Administracji i Cyfryzacji: działalność bieżącą Fundacji, Dzień Państwowy Litwy – dzień koronacji króla Litwy Mendoga, XII Międzynarodowy Przegląd Kapel Ludowych Sejny 2014, Działalność zespołów artystycznych „Domu Litewskiego”, Obóz zimowy - Sejny 2014.
 • Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Litewskiej: Dzień Państwowy Litwy – dzień koronacji króla Litwy Mendoga, XII Międzynarodowy Przegląd Kapel Ludowych Sejny 2014, Działalnośc zespołów artystycznych działających na Sejneńszczyźnie.

 

W 2013 r. zrealizowano dzięki dotacji:

 • Ministra Administracji i Cyfryzacji: działalność bieżącą Fundacji, Dzień Państwowy Litwy – dzień koronacji króla Litwy Mendoga, XI Międzynarodowy Przegląd Kapel Ludowych Sejny 2013, Działalność zespołów artystycznych „Domu Litewskiego”, Obóz zimowy - Sejny 2013.
 • Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Litewskiej: Dzień Państwowy Litwy – dzień koronacji króla Litwy Mendoga, XI Międzynarodowy Przegląd Kapel Ludowych Sejny 2013, Działalnośc zespołów artystycznych działających na Sejneńszczyźnie.

 

W 2012 r. zrealizowano dzięki dotacji:

 • Ministra Administracji i Cyfryzacji: działalność bieżącą Fundacji, Dzień Państwowy Litwy – dzień koronacji króla Litwy Mendoga, X Międzynarodowy Przegląd Kapel Ludowych Sejny 2012, Działalność zespołów artystycznych „Domu Litewskiego”, Obóz zimowy - Sejny 2012, Wyposażenie Zespołu Szkół z Litewskim Językiem Nauczania "Žiburys" w sprzęt komputerowy.
 • Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Litewskiej: Dzień Państwowy Litwy – dzień koronacji króla Litwy Mendoga, X Międzynarodowy Przegląd Kapel Ludowych Sejny 2012, Działalnośc zespołów artystycznych działających na Sejneńszczyźnie.
 • Unii Europejskiej

                     

Fundacja w okresie od  1.09.2012 do 30.06.2015 realizuje projekt "Na Miejsca! Do życia gotowi! Start!", który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.W 2011 r. zrealizowano dzięki dotacji:

 • Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji: działalność bieżącą Fundacji, Dzień Państwowy Litwy – dzień koronacji króla Litwy Mendoga, IX Międzynarodowy Przegląd Kapel Ludowych Sejny 2011, Działalność zespołów artystycznych „Domu Litewskiego”, Wydanie płyty grup artystycznych działających przy „Domu Litewskim”.
 • Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Litewskiej: Dzień Państwowy Litwy – dzień koronacji króla Litwy Mendoga, IX Międzynarodowy Przegląd Kapel Ludowych Sejny 2011, Wydanie płyty grup artystycznych działających przy „Domu Litewskim”.W 2010 r. zrealizowano dzięki dotacji:

 • Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji: działalność bieżącą Fundacji (115404,00 zł), Dzień Państwowy Litwy – dzień koronacji króla Litwy Mendoga (5000,00 zł), VIII Międzynarodowy Przegląd Kapel Ludowych Sejny 2010 (4200,00 zł).
 • Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Litewskiej: Dzień Państwowy Litwy – dzień koronacji króla Litwy Mendoga (3000,00 lt), VIII Międzynarodowy Przegląd Kapel Ludowych Sejny 2010 (1500,00 lt).
Projekt „Wymiana kulturalna dzieci, młodzieży i starszego pokolenia mieszkającego po obu stronach granicy” jest wdrażany w ramach Celu 3: Europejska Współpraca Terytorialna Program Współpracy Transgranicznej „Litwa-Polska”, który ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju obszaru przygranicznego Litwy i Polski, poprzez podniesienie ekonomicznej, społecznej i terytorialnej spójności. Program jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wartość projektu 53 502,75 EURW 2009 r. zrealizowano dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji:

 • VII Międzynarodowy Przegląd Kapel Ludowych SEJNY 2009 - 5 000,00 zł
 • Działalność bieżąca Fundacji „Dom Litewski” w Sejnach - 129 404,00 złFundacja w 2009 r. realizuje, w ramach Programu Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności Równać Szanse 2008 projekt pod nazwą "Wizerunek pogranicza polsko - litewskiego; zabytki, folklor, kuchnia regionalna". Organizacja na realizację zadania uzyskała dotację w wysokości 5 900 zł.W 2008 r. zrealizowano dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji:

 • VI Międzynarodowy Przegląd Kapel Ludowych SEJNY 2008 - 7 500,00 zł
 • Działalność bieżąca Fundacji „Dom Litewski” w Sejnach - 123 500,00 złProjekt nr 2005/200 „Synteza tradycyjnych wartości i nowoczesnego świata w tworzeniu współczesnej i aktywnej wspólnoty pogranicza” realizowany w latach 2006 - 2007 współfinansowano ze środków Unii Europejskiej. Kwota zrefundowana 106 299,09 EUR. 

KONTAKTAI
ZapiszZapiszZapiszZapisz

Vysk. Antano Baranausko fondas "Lietuvių namai" Seinuose

Wileńska g. 9
16-500 Seinai

tel./fax.: +(48 87) 51 62 908

El. Paštas:
dir@ltnamai.sejny.pl
admin@ltnamai.sejny.pl
kultura@ltnamai.sejny.pl
nakvyne@ltnamai.sejny.pl


Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Copyright © 2011 ltnamai.sejny.pl | Tworzenie stron www
Visos teisės saugomos. Vysk. Antano Baranausko fondas "Lietuvių namai" Seinuose. Rėmėjas: Lenkijos Respublikos vidaus reikalų ir administracijos ministerija