Pasirinkite kalbą / Wybierz wersję / Choose language
LT PL ENG
www.ltnamai.sejny.pl
znaczek Unia EuropejskaW 2010 r.
dzięki dotacji Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zrealizowano projekt „Wymiana kulturalna dzieci, młodzieży i starszego pokolenia mieszkającego po obu stronach granicy”, który miał na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju obszaru przygranicznego Litwy i Polski, poprzez podniesienie ekonomicznej, społecznej i terytorialnej spójności. Wartość projektu 53 502,75 EUR

Projekt nr 2005/200 „Synteza tradycyjnych wartości i nowoczesnego świata w tworzeniu współczesnej i aktywnej wspólnoty pogranicza” realizowany w latach 2006 – 2007 współfinansowano ze środków Unii Europejskiej. Kwota zrefundowana 106 299,09 EUR.

KONTAKTAI
ZapiszZapiszZapiszZapisz

Vysk. Antano Baranausko fondas "Lietuvių namai" Seinuose

Wileńska g. 9
16-500 Seinai

tel./fax.: +(48 87) 51 62 908

El. Paštas:
dir@ltnamai.sejny.pl
admin@ltnamai.sejny.pl
kultura@ltnamai.sejny.pl
nakvyne@ltnamai.sejny.pl


Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Copyright © 2011 ltnamai.sejny.pl | Tworzenie stron www
Visos teisės saugomos. Vysk. Antano Baranausko fondas "Lietuvių namai" Seinuose. Rėmėjas: Lenkijos Respublikos vidaus reikalų ir administracijos ministerija