Pasirinkite kalbą / Wybierz wersję / Choose language
LT PL ENG
www.ltnamai.sejny.pl
znaczek Ogłoszenia

 

Fundacja im. bpa Antanasa Baranauskasa „Dom Litewski” w Sejnach w związku z realizacją projektu pt. „Na miejsca! Do życia gotowi! Start!”, WND-POKL.09.01.02-20-736/12-00, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, poddziałanie 9.1.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych” ogłasza czwarty nabór pracowników do projektu.

 

Pliki do pobrania:

1. Ogłoszenie    pdf

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia    pdf

3. Formularz ofertowy    pdf

4. Oświadczenie o braku powiązań     pdf

KONTAKTAI
ZapiszZapiszZapiszZapisz

Vysk. Antano Baranausko fondas "Lietuvių namai" Seinuose

Wileńska g. 9
16-500 Seinai

tel./fax.: +(48 87) 51 62 908

El. Paštas:
dir@ltnamai.sejny.pl
admin@ltnamai.sejny.pl
kultura@ltnamai.sejny.pl
nakvyne@ltnamai.sejny.pl


Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Copyright © 2011 ltnamai.sejny.pl | Tworzenie stron www
Visos teisės saugomos. Vysk. Antano Baranausko fondas "Lietuvių namai" Seinuose. Rėmėjas: Lenkijos Respublikos vidaus reikalų ir administracijos ministerija