Pasirinkite kalbą / Wybierz wersję / Choose language
LT PL ENG
www.ltnamai.sejny.pl
znaczek Aktualności

Rządowy program „Aktywna tablica” – wsparcie finansowe w 2018

Lista szkół, ktorym zostało udzielone wsparcie na zakup pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”.


Zapytanie ofertowe na dostawę oleju opałowego w 2018 r.

Fundacja im. bpa Antanasa Baranauskasa "Dom Litewski" w Sejnach zaprasza do złożenia ofert cenowej na dostawy oleju opałowego w 2018 r.

Zapytanie ofertowe

Fundacja im. bpa Antanasa Baranuskasa "Dom Litewski" w Sejnach zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Remont Sali koncertowej Domu Litewskiego w Sejnach

MAJÓWKA TUŻ TUŻ...

Serdecznie zapraszamy na WYCIECZKI:


KULTURA
ZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapisz
Copyright © 2011 ltnamai.sejny.pl | Tworzenie stron www
Visos teisės saugomos. Vysk. Antano Baranausko fondas "Lietuvių namai" Seinuose
Zrealizowano dzięki dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji